Termeni si conditii UniKs

Uniks (în continuare „UNIKS”) deține și administrează site-ul aflat la adresa https://www.uniks.ro (în continuare „Site-ul”). Prin intermediul Site-ului sunt prezentate informații despre serviciile și produsele furnizate de către UNIKS, precum și o serie de informații diverse având drept scop promovarea UNIKS, a serviciilor și produselor sale sau în scopul îndeplinirii unor dispoziții legale.
Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor mai jos aratate. Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului se adresează persoanelor peste 18 ani sau minorilor cu varsta între 14-18 ani care au acordul parinților pentru vizitarea Site-ului. Site-ul este administrat în exclusivitate de către UNIKS. Pentru utilizarea Site-ului este necesar să citiți și să acceptați aceste condiții și termeni în totalitate. Vizitarea în continuare a Site-ului presupune că sunteți de acord cu aceste condiții și termeni.
UNIKS își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/ sau retrage în parte sau în întregime Condițiile, Termenii sau prețurile produselor. Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat aceste Condiții și Termeni în totalitate. În cazul în care nu acceptați Condițiile și Termenii prezentați, vă rugăm să nu mai utilizați acest site.
Întregul conținut al acestui site (imagini, texte, grafică, simboluri, mărci comerciale, logo-uri) elemente de grafică web, scripturi, programe și baze de date) este proprietatea exclusivă a UNIKS și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul site-ului https://www.uniks.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică fără permisiunea scrisă anticipată a reprezentanților UNIKS

Responsabilitatea UNIKS
UNIKS nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunități de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate de către Utilizator sau de către terții cu care Utilizatorul se află în orice raporturi juridice, ca urmare a nefuncționării sau a funcționării necorespunzatoare a Site-ului sau a site-urilor aflate în legătură cu acesta. Legăturile respective reprezintă o facilitate acordată Utilizatorilor, UNIKS neavând un control asupra functionalității site-urilor respective, asupra conținutului, serviciilor și produselor prezentate în acele site-uri.
De asemenea UNIKS nu poate fi răspunzătoare pentru orice acțiune desfășurată de către utilizatori în baza informațiilor publicate pe Site. Informațiile și materialele sunt publicate pe Site exclusiv în scop informativ și nu reprezintă o oferta fermă de a contracta, negenerând în sarcina UNIKS nicio obligație contractuală.
Date personale
Utilizatorii care furnizează UNIKS date cu caracter personal prin intermediul vizitarii Site-ului beneficiză de toate drepturile și sunt ținute de toate obligațiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opozitie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.
Legea aplicabila
Prin vizitarea Site-ului, Utilizatorul este de acord ca orice dispută cu privire la utilizarea acestuia să fie guvernată în conformitate cu legile României, iar nivelul de jurisdicție este reprezentat de către instanțele de drept comun competente din România, de pe raza sediului societății, din București. Site-ul poate fi accesat atât de pe întreg teritoriul României, cât și din afara României; accesarea sa din afara României este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.
Contact
UNIKS este exclusiv un magazin on line, de aceea pentru orice informații referitoare la site sau eventualele raportări legate de încălcări ale dreptului de autor, utilizatorii ne pot contacta la telefon 0786465000 sau prin e-mail la adresa contact@uniks.ro.
ÎN CAZUL ÎN CARE NU AGREAȚI CONDIȚIILE ȘI TERMENII DE MAI SUS, PRECUM ȘI CONDIȚIILE REFERITOARE LA PLATA, LIVRARE, POLITICA DE RETURNARE, VĂ RUGĂM NU UTILIZATI SITE-UL ȘI ÎNCHIDEȚI DE ÎNDATĂ PAGINA DE WEB https://www.uniks.ro